Vaillant Foutcodes

VAILLANT FOUTCODES

 

Verschijnt er een foutcode op het diisplay van uw Vaillant boiler?

Hieronder vindt u enkele veelvoorkomende Vaillant foutcodes en wat ze betekenen en hoe u de oplossing zelf kunt vinden.

Vaillant Foutcodes

Is er een probleem met de ketel en de installatie? Worstelt u met een storing of beschadiging van componenten? Slecht onderhouden ketels en centrale verwarmingssystemen beginnen na verloop van tijd gebreken te vertonen. Zie de Vaillant foutcodes voor de volgende Vaillant-ketels hieronder.Maak een keuze en vind de oorzaak / oplossing. Als u geen Vaillant foutcode kunt vinden, neem dan gerust contact op met onze Vaillant Service of vul het online contactformulier in.

atmoMAX plus VU 240/2/2-5 R3, VU 280/2-5 R3, VUW 240/2-5 R3, VUW 280/2-5 R3

atmoMAX pro VUW 240/2-3 R3, VUW 240/3

turboMAX VUW 242/1 E, VUW 282/1 E, VU 182/1 E, VU 282/1 E, VUW 828/1 E

turboMAX plus VU/VUW 242/2-5 R3, VU/VUW 282/2-5 R3, VU/VUW 362-5 R3

turboMAX pro VUW 242/2-3 R3

turboTEC plus plus VU 242/3-5, plus VUW 242/3-5, plus VU 282/3-5, plus VUW 282/3-5, plus VU 362/3-5, plus VUW 362/3-5

turboTEC pro pro VUW 242/3-3

ecoVIT exclusiv VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

ecoTEC Plus VC 126/5-5, VC 206/8-5, VC 306/5-5, VC 376/5-5, VCW 296/5-5, VCW 346/5-5, VCW 376/5-5

ecoTEC exclusive VC 186/5-7, VC 286/5-7, VCW 356/5-7, VCW 436/5-7

ecoCOMPACT VCC VCC 206/4-5, VCC 266/4-5, VCC 306/4-5>

auroCOMPACT VSC D VSC D 306/4-5, VSC D 206/4-5

ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3, VKK 1206/3, VKK 1606/3, VKK 2006/3, VKK 2406/3,VKK 2806/3

ecoTEC Plus 80-120 VC 1206/5-5, VC 1006/5-5, VC 806/5-5

ecoVIT VKK 186/5, VKK 256/5, VKK 356/5, VKK 486/5

ecoTEC Plus VC 48-65 VC 486/5-5, VC 656/5-5

atmoTEC plus VUW 244/4-5

Hieronder vindt u de Vaillant foutcode met oorzaak, betekenis en vooral de oplossing.

Foutcode Oplossing
communicatie-fout Geen communicatie met de printplaat Communicatiefout tussen display en printplaat in de schakelkast Oplossing
f.0 Aanvoertemperatuursensor (NTC): NTC defect, NTC-kabel defect, defecte aansluiting op NTC, defecte aansluiting op elektronica Kabel naar de aanvoertemperatuursensor defect, aanvoertemperatuursensor defect Oplossing
F.01 Onderbreking aanvoertemperatuurvoeler NTC-stekker niet aangesloten of los, multistekker op de printplaat niet correct aangesloten,onderbreking in de kabelboom, NTC defect Oplossing
F.02 Onderbreking retourtemperatuurvoeler NTC-stekker niet aangesloten of los, multistekker op de printplaat niet correct aangesloten,onderbreking in de kabelboom, NTC defect Oplossing
F.03 Onderbreking boilerlaadsensor actoSTOR(NTC), alleen in combinatie met F.91 NTC defect, NTC kabel defect, defectesteekverbinding aan de NTC, defecte steekverbinding aan de actoSTOR elektronica Oplossing
F.10 Kortsluiting aanvoertemperatuursensor (< 130 °C) Stekker op sensor maakt kortsluiting met massa van behuizing, sensor defect Oplossing
F.20 Temperatuurbegrenzer is in werking gesteld (1) NTC met slecht thermisch contact met de warmtewisselaar, (2) NTC defect (te hoog → meten), (3) Brander schakelt niet uit, Oplossing
F.22 Veiligheidsuitschakeling: watergebrek Geen of te weinig water in het product, waterdruksensor defect, kabel naar de pomp of waterdruksensor los/niet aangesloten/defect Oplossing
F.24 Veiligheidsuitschakeling: temperatuurstijging te snel Pomp geblokkeerd, minder vermogen van de pomp, lucht in het product, systeemdruk te laag, zwaartekrachtrem geblokkeerd/verkeerd ingebouwd Oplossing
F.25 Veiligheidsuitschakeling: rookgastemperatuur te hoog Steekverbinding optionele rookgas-veiligheids- temperatuurbegrenzer onderbroken, onderbreking in de kabelboom Oplossing
F.26 Gasblokfout Gasblokstappenmotor niet aangesloten, multistekker op de printplaat niet correct aangesloten, onderbreking in de kabelboom, gasblokstappenmotor defect, elektronica defect Oplossing
F.27 “Vreemd licht”; vlam wordt herkend, hoewel olieklep niet aangestuurd wordt Vlam brandt nog langer dan 4 s na uitschakeling van de klep, olieklep trap 1 defect Oplossing
F.28 Toestel treedt niet in werking: ontstekingspogingen tijdens starten misluk Storing in de gastoevoer zoals: - gasmeter defect - lucht in de gasleiding - dynamische gasdruk te laag - hoofdgaskraan staat dicht Storing in het gasblok (hoofdgasmagneet of operator defect), onstekingscircuit (ontstekingtrafo, ontstekingkabel, ontstekingsstekker) defect, ionisatiestroom onderbroken (kabel, elektrode), verkeerde aarding van het toestel, elektronica defect Oplossing
F.29 Uitval tijdens werking: opnieuw ontsteken zonder succes Gastoevoer tijdelijk onderbroken, rookgasrecirculatie, condenstraject verstopt, foute aarding van het product, ontstekingstransformator heeft ontstekingsweigeringen Oplossing
F.32 Fout ventilator Stekker op ventilator niet correct aangesloten, multistekker op de printplaat niet correct aangesloten, onderbreking in de kabelboom, ventilator geblokkeerd, Hallsensor defect, elektronica defect Oplossing
F.33 Drukdooscontact sluit niet bij start of gaat open bij bedrijf of sluit bij te laag toerental (1) Aanzuigtraject verstopt, (2) Rookgastraject verstopt, (3) Slang niet opgestoken, (4)Ventilator defect, (5) Drukdoos defect - controleren of de drukdoos nog schakelt Oplossing
F.36 Uitstromend rookgas door rookgassensor herkend (terugslag) Rookgasafvoer verkeerd/verstopt Oplossing
F.42 Codeerweerstand kortsluiting (1) Kortsluiting in de stekker X 29, (2) Kortsluiting op elektronica Oplossing
F.43 Onderbreking codeerweerstand (1) Stekker X29 niet/niet correct aangesloten, (2) Onderbreking weerstand op stekker X29, (3) Onderbreking op elektronica Oplossing
F.49 Fout eBUS Kortsluiting bij de eBus, eBus-overbelasting of twee spanningsvoorzieningen met verschillende polariteiten op de eBus Oplossing
F.5 Onderbreking rookgassensor buiten Sensor defect, stekker niet verbonden, kabel defect Oplossing
F.50 Rookgasdrukdoos is uitgevallen (1) Condensaattraject stijgend geplaatst, geknikt, (2) Te hoge tegendruk, (3) Bij aangesloten neutralisatie-inrichting - actieve kool/granulaat geklonterd/uitgangen verstopt, (4) Bij aangesloten condensaathevelpomp - condensaathevelpomp verstopt/defect, (5) Rookgastraject verstopt Oplossing
F.52 Fout aansluiting massastroomsensor Massastroomsensor niet aangesloten/ losgekoppeld, stekker niet of niet correct ingestoken Oplossing
F.53 Fout massastroomsensor Gasstroomdruk te gering, filter onder venturifilterkap nat of verstopt, massastroomsensor defect, intern drukmeetpunt in de venturi verstopt (geen smeermiddelen aan de O-ring in de venturi gebruiken!) Oplossing
F.54 Fout gasdruk (in combinatie met F.28/F.29) Geen of te lage gasingangsdruk, gasafsluitkraan gesloten Oplossing
F.56 Fout regeling massastroomsensor Gasblok defect, kabelboom van het gasblok defect Oplossing
F.57 Fout tijdens de comfortbeveiligingsmodus Ontstekingselektrode sterk gecorrodeerd Oplossing
F.58 Bevestiging olievoorverwarmer komt niet binnen 3 min (1) Olie achter filter extreem koud, (2) Olievoorverwarmer defect, (3) Toevoerleiding onderbroken (elektronica → branderinschakelelektronica → olievoorverwarmer), (4) Fout op branderinschakelektronica Oplossing
F.6 Onderbreking rookgassensor binnen Sensor defect, stekker niet verbonden, kabel defect Oplossing
F.61 Fout gasblok aansturing – Kortsluiting/massasluiting in de kabelboom naar het gasblok – Gasblok defect (massasluiting van de spoelen) – Elektronica defect Oplossing
F.62 Fout gasblok uitschakelvertraging – Vertraagde uitschakeling van het gasblok – Vertraagd doven van het vlamsignaal – Gasblok lek – Elektronica defect Oplossing
F.63 EEPROM fout Elektronicafout Oplossing
F.64 ADC fout (1) Kortsluiting aan aanvoer NTC, (2) Elektronicafout Oplossing
F.65 Storing elektronicatemperatuur Elektronica door externe inwerking te heet, elektronica defect Oplossing
F.67 Storing elektronica/vlam Ongeldig vlamsignaal, elektronica defect Oplossing
F.68 Fout instabiel vlamsignaal Lucht in het gas, gasstroomdruk te gering, verkeerd luchtgetal, condenstraject verstopt, verkeerd gasmondstuk, onderbreking van de ionisatiestroom (kabel, elektrode), rookgasrecirculatie, condenstraject Oplossing
F.70 DSN niet plausibel Elektronica en bedieningsdeel met verschillende identificatie Oplossing
F.71 Aanvoersensor meldt een constante waarde Aanvoersensor is defect Oplossing
F.72 Fout aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler Temperatuurverschil aanvoer-/retour-NTC te groot → aanvoer- en/ of retourtemperatuurvoeler defect Oplossing
F.73 Fout bij de druksensor Leiding naar de waterdruksensor is onderbroken of maakt kortsluiting Oplossing
F.74 Fout waterdruksensor Interne fout in waterdruksensor of kortsluiting Oplossing
F.75 Fout geen druksprongherkenning bij het starten van de pomp Waterdruksensor en/of pomp defect, lucht in de CV-installatie, te weinig water in het product; instelbare bypass controleren, extern expansievat aan de retour aansluiten Oplossing
F.76 Oververhittingsbeveiliging aan de primaire warmtewisselaar is geactiveerd Kabel of kabelaansluitingen van de smeltzekering in de primaire warmtewisselaar defect of primaire warmtewisselaar defect Oplossing
F.77 Bevestigingscontact luchttoevoer-/ rookgasklep of ecoLEVEL bij aansluiting aan X 40 ontbreekt (1) Bevestigingsingang op VR40- module wordt na aansturing van een aangesloten klep niet binnen 20 s gesloten, (2) ecoLEVEL aan X40 aangesloten, wegens overlopen van de pomp uitgeschakeld Oplossing
F.78 Onderbreking warmwateruitloopvoeler aan de externe regelaar UK link box is aangesloten, maar de warmwater-NTC is niet gebrugd Oplossing
F.80 Onderbreking of kortsluiting inloopsensor secundaire warmtewisselaar; alleen in combinatie met F.91 NTC defect, NTC kabel defect, defecte steekverbinding aan de NTC, defecte steekverbinding aan de actoSTOR elektronica Stekker aan de voeler heeft massasluiting met de behuizing, kortsluiting in de kabelboom, voeler defect Oplossing
F.81 actoSTOR laadpomp defect; alleen in combinatie met F.91 Boiler is na bepaalde tijd niet volledig geladen. – Boilerlaadsensor en boilersensor controleren – Lucht in de actoSTOR pomp – Kabelboom naar de pomp controleren – Stromingssensor en/of limiter in het product controleren – Driewegklep defect – Secundaire warmtewisselaar verstopt – Pomp defect Oplossing
F.82 Beschermingsanodefout actoSTOR K300 * Beschermingsanode van de VIH K300 meldt fout Oplossing
F.83 Fout temperatuurwijziging aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler Bij branderstart wordt geen of een te kleine temperatuurwijziging aan de aanvoer- of retourtemperatuurvoeler geregistreerd. – Te weinig water in het product – Aanvoer- of retourtemperatuurvoeler ligt niet juist tegen de buis Oplossing
F.84 Fout temperatuurverschil aanvoer-/retour- temperatuursensor niet plausibel Aanvoer- en retourtemperatuurvoeler melden niet plausibele waarden. – Aanvoer- en retourtemperatuurvoeler zijn verwisseld – Aanvoer- en retourtemperatuurvoeler zijn niet correct gemonteerd Oplossing
F.85 Fout aanvoer- of retourtemperatuurvoeler verkeerd gemonteerd Aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler zijn op dezelfde/foute buis gemonteerd Oplossing
F.90 Communicatie met actoSTOR module onderbroken Kabelboom van het product naar de actoSTOR module controleren (PEBus). Als het product zonder actoSTOR module gebruikt moet worden, D.092 = 0 instellen. Oplossing
F.91 Sensor/actorfout aan de actoSTOR module Oplossing
F.92 Fout codeerweerstand Codeerweerstand op de printplaat past niet bij de ingevoerde gasgroep: weerstand controleren, gasfamiliecontrole opnieuw uitvoeren en correcte gasgroep invoeren Oplossing
F.93 Fout gasgroep Verbrandingskwaliteit buiten het toegestane bereik: verkeerd gasmondstuk, recirculatie, foute gasgroep, intern drukmeetpunt in de venturi verstopt (geen smeermiddelen aan de O-ring in de venturi gebruiken!). Oplossing
LED actoST Status actoSTOR elektronica LED aan: communicatie ok LED knipperend: communicatie niet ok LED uit: geen spanningsvoorziening Oplossing
f.11 Kortsluiting retourtemperatuurvoeler NTC defect, kortsluiting in de kabelboom, kabel/behuizing Oplossing
f.13 Kortsluiting boilervoeler NTC defect, kortsluiting met de massa, kortsluiting in de kabelboom (vocht in de stekker). Oplossing
f.35 Storing rookgas afvoer/ lucht toevoer Mogelijk is de rookgasafvoer verstopt. Oplossing