Junkers Foutcodes

JUNKERS FOUTCODES

 

FOUTCODE VERKREGEN OP UW JUNKERS BOILER ?

Heeft uw Junkers ketel een probleem dan zal deze in de meeste gevallen een foutcode weergeven op het display. Hieronder vind je alvast enkele veel voorkomende foutcodes en wat deze betekenen en hoe u zelf de oplossing kan vinden.

Junkers Foutcodes

Problemen met de cv-ketel en installatie? Kamp je met een storing of kapot onderdeel? Slecht onderhouden verwarmingsketels & cv-installaties beginnen na loop van tijd mankementen te tonen.

Zie hieronder voor de foutcodes voor volgende type ketels van Junkers, zoals CERANORM, CERAPUR, CERASMART, CERASTAR -3, EUROSTAR, RADOSTAR, TOP 2000, TOP E, TOP L of meteen het model zoals CERASTAR -3, CERASMART, CERANORM, ZWN 24-6 AE, ZSN 24-6 AE, TF 30, CERASMART, EUROSTAR, DOSTAR, Condens 9000iW, GC9000iW 20 E 23, GC9000iW 30 E 23, GC9000iW 30 EB 23, Condens 7000iW, GC7000iW 14, GC7000iW 24, GC7000iW 28 C, GC7000iW 35,GC7000iW 35 C, GC7000iW 42, Condens 9000i WM, GC9000iWM 30/150 23, GC9000iWM 30/150 B 23, GC9000iWM 20/100S 23, CerapurCompact ZWB 28-1 DE, ZWB 30-1 DE, ZSB 14-1 DE, ZSB 24-1 DE, CerapurSmart A, TOP 14-3 C & CE ZSB, TOP 22-3 C & CE ZSB, TOP 22/28-3 C & CE ZWB, Cerapur -4, ZWB 30-4 C 23, CerapurComfort, CerapurAcu, CerapurAero, zwbh 26-4.1a 23, CerapurModul, CerapurMaxx, Cerastar KE, CeraclassExcellence MFK E, TOP 2000, TOP E, TOP L.

Maak een keuze en vind oorzaak/oplossing. Vind je geen Junkers Foutcode, neem dan vrijblijvend contact met onze Junkers Snel Service Dienst of vul het online contactformulier in.

Hieronder vindt u de Junkers foutcode met oorzaak, betekenis en vooral de oplossing.

Foutcode Oplossing
-II- sifonvulprogramma (15 minuten) stopt na 15 min Oplossing
* alleen aanduiding **.** zekering 24volt - 1.6 A spanning printplaat Oplossing
% ontluchtingsprogramma stopt na 8 min Oplossing
A0 microprocessor gestoord Oplossing
A1 dialoogpomp droog gelopen druk laag of pomp vast/stuk Oplossing
A2 rookgas uit verbrandingskamer warmtewisselaar vervuild Oplossing
A3 TTB-voeler (trekonderbreker) kortgesloten TTB-voeler defect Oplossing
A4 terugslag rookgassen (TTB) rookgasafvoer controleren Oplossing
A5 boiler NTC 2 defect NTC 2 of kabelboomcontact Oplossing
A6 TTB brander defecte TTB brander Oplossing
A7 retour NTC defect retour NTC of kabelboom Oplossing
A8 intern probleem ontgrendeltoets, printplaat 24 V (CAN-BUS) Oplossing
A9 beveiliging na oververhitting of na lage waterdruk (na code E9/Ec) waterdetectie of clixons 110 & 120°C Oplossing
AA microprocessor gestoord Oplossing
Ab NTC warmwater onderbroken bedrading controleren Oplossing
AC module niet herkend BM1, BM2 of RAMII defect/los Oplossing
AC TA 210 E, TA 211 E verbindingskabel, printplaat 24 V, buitenvoeler Oplossing
Ad NTC warmwater in kortsluiting (boiler) NTC vervangen Oplossing
b 3 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
b 4 codeerstekker ontbreekt codeerstekker monteren Oplossing
b1 verkeerde codeerstekker verkeerde bedrading thermostaat aansluiting thermostaat, codeerstekker controleren, printplaat Oplossing
b2 verkeerde codeerstekker verkeerde bedrading thermostaat aansluiting thermostaat, codeerstekker controleren, printplaat Oplossing
b8 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
b9 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
C 1 lagedrukpressostaat, toerental ventilator diafragma, pitotbuis, ventilator te traag Oplossing
c 2 hogedrukpressostaat Oplossing
C 4 contacten lagedrukpressostaat blijven hangen na uitschakeling ventilator te groot drukverschil pressostaat, 230 V printplaat Oplossing
c 5 contacten hogedrukpressostaat blijven hangen na uitschakeling ventilator Oplossing
c 6 lagedrukpressostaat geeft geen contact bij het opstarten (sluit niet) diafragma, pitotbuis, ventilator start niet Oplossing
c 7 hogedrukpressostaat geeft geen contact bij het opstarten Oplossing
c 9 TA 210 E kabel thermostaat 24 V printplaat Oplossing
c1 lagedrukpressostaat, toerental ventilator diafragma, pitotbuis, ventilator te traag Oplossing
c4 contacten lagedrukpressostaat blijven hangen na uitschakeling ventilator te groot drukverschil pressostaat, 230 V printplaat Oplossing
c6 lagedrukpressostaat geeft geen contact bij het opstarten (sluit niet) diafragma, pitotbuis, ventilator start niet Oplossing
CA TA 210 E verkeerd ingesteld TA 210 E juist instellen Oplossing
Cb TA 210 E verkeerd ingesteld TA 210 E juist instellen Oplossing
CC buitenvoeler defect bedrading controleren Oplossing
d1 LSM vergrendeld bedrading LSM 5 Oplossing
d2 verkeerde pompschakeling met TA 210 E pompkeuzeschakelaar Oplossing
d3 brug 8-9 wordt niet herkend boiler NTC, stekker niet vast Oplossing
d4 interne temperatuur loopt op (NTC 1) debiet, NTC Oplossing
d7 ontstekingstijd > 4 sec branderdruk, ionisatie Oplossing
d8 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
d9 alleen voor ZWR 24-3 AE verkeerde printplaat 230 V Oplossing
E 1 intern probleem, max. temp te hoog printplaat 24 V, NTC 1 Oplossing
E 2 NTC-voeler defect (aanvoer) kabel controleren, NTC 1 Oplossing
E 4 ionisatiestroom is te klein vochtigheid, ionisatie Oplossing
E 7 intern probleem, NTC brander onderbroken NTC brander of 230 V printplaat Oplossing
E 8 probleem gasklep kabel gasblok, 24 V of 230 V Oplossing
E 9 oververhittingsbeveiliging of waterdrukbeveiliging uitgeschakeld (voor opstarten) magneetspoel gasblok CE 426 defect waterdruk, zekering 1,6 A, pomp, ontluchten Oplossing
E0 module fout (vergrendeld) printplaat 230 V Oplossing
E0 referentiespanning onjuist (blokkering) printplaat, netspanning Oplossing
E1 intern probleem, max. temp te hoog printplaat 24 V, NTC 1 Oplossing
E2 NTC-voeler defect (aanvoer) kabel controleren, NTC 1 Oplossing
E3 maximaal temperatuur overschreden retour NTC, pomp Oplossing
E5 ionisatiestroom > 7µA/DC 230 V printplaat Oplossing
E5 vertrektemperatuur te hoog waterdruk of geen circulatie Oplossing
E7 intern probleem, NTC brander onderbroken NTC brander of 230 V printplaat Oplossing
E9 oververhittingsbeveiliging of waterdrukbeveiliging uitgeschakeld (voor opstarten) magneetspoel gasblok CE 426 defect waterdruk, zekering 1,6 A, pomp, ontluchten Oplossing
EA geen ionisatiestroom bij opstarten gasdruk, ontsteking, vocht, CO2 Oplossing
Eb geen ionisatiestroom tijdens werking gastoevoer, gasklep, zekering Oplossing
EC oververhittingsbeveiliging uitgeschakeld oververhitting, zekering, druk Oplossing
Ed probleem met magneetklep 1 kabels controleren, 230 V printplaat Oplossing
EE retourtemperatuur hoger dan aanvoer NTC 1 en 2 controleren Oplossing
EE/F0 spanning blijft op de gaskleppen printplaat 24 V of 230 V, leidingen/stekkers vast Oplossing
EF stroming over wisselaar ΔT bewaking tussenaanvoer en retour Oplossing
F 7 verkeerd ionisatiesignaal (vlam herkend) ionisatie, vocht op printplaat, aarding Oplossing
F0 interne fout controleer of elektrische stekkers, ontstekingsleidingen en BUS module vastzitten, 2 fasen net controleren Oplossing
F1 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
F2 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
F3 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
F4 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
F5 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
F6 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
F7 verkeerd ionisatiesignaal (vlam herkend) ionisatie, vocht op printplaat, aarding Oplossing
FA niet sluitende gasklep gasklep 2 lekt Oplossing
Fb niet sluitende gasklep gasklep 1 lekt Oplossing
FC intern probleem, tekstdisplay ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
Fd intern probleem, tekstdisplay ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
FE intern probleem, tekstdisplay ontgrendeltoets of 24 V printplaat Oplossing
NIETS ketel start niet meer op. zekeringen, voeding (230 V/AC) Oplossing
OO slecht contact NTC sanitair of slechte bedrading thermostaat defecte NTC-voeler of beschadigde bedrading Oplossing
P1 wachten a.u.b. initialisatie zekering 24 V defect, printplaat 24 V, spanning Oplossing
P2 wachten a.u.b. initialisatie zekering 24 V defect, printplaat 24 V, spanning Oplossing
P3 wachten a.u.b. initialisatie zekering 24 V defect, printplaat 24 V, spanning Oplossing
f0 interne fout controleer of elektrische stekkers, ontstekingsleidingen en BUS module vastzitten, 2 fasen net controleren Oplossing