Alle Vaillant foutcodes

Betekenis Vaillant foutcode f28

Oorzaak Vaillant foutcode f28

Mogelijke oorzaken:  voor storing in de gastoevoer :

  1. gasmeter defect
  2. lucht in de gasleiding
  3. dynamische gasdruk te laag
  4. hoofdgaskraan staat dicht
  5. storing in het gasblok (hoofdgasmagneet of operator defect),
  6. onstekingscircuit (ontstekingtrafo, ontstekingkabel, ontstekingsstekker) defect,
  7. ionisatiestroom onderbroken

Betekenis Vaillant foutcode f28

Toestel treedt niet in werking

Ontstekingspogingen tijdens starten mislukt

Oplossing bekijken